onsdag 2 maj 2018

Black Math

Antag att det tar 10 minuter att värma upp och att denna tid är helt verkningslös.

6x20 min träning i veckan = 6*(20-10) = 60 minuter träning.
3x50 min träning i veckan = 3*(50-10) = 120 minuter träning.

Inga kommentarer: