torsdag 9 maj 2013

Ny bana Ångaloppet

2013 
Det blir en ny bansträckning på Ångaloppet i år. Ganska omfattande förändringar ner till havet, sen så gott som samma.

Förra året: inleddes med 3½ km löpning, en del simning och sen 7½ km ytterligare löpning med bara ett litet plaskstopp på vägen.

I år: inleds med 6½ km sträcklöpning och därefter löpning i måttligare portioner.

Andelen obanat ser snarlik ut, men det tycktes vara mindre kuperat i år, även om vi i år ska upp på toppen av Ångaberget. Högsta punkten på kartan.

(ju sämre terräng och ju mer frekvent simning desto bättre för mina vader)
2012

Inga kommentarer: